Citaten van Arthur Japin

Uit 'Een schitterend gebrek'

Anders zien
Het tastbare laat zich alleen door het ontastbare vormen. De werkelijkheid laat zich door niets veranderen dan door de geest. Daar ben ik wel achter. Om de dingen anders te maken hoef je ze niet aan te raken, je moet ze alleen anders zien.

Fantasie
De fantasie is de beste vluchtplaats.

(Niet) opmerken
Dat wij iets niet opmerken, wil niet zeggen dat het niet ergens is.

Antwoorden
Zoals de aarde al deze geheimen in zich bergt, dragen ook wij alle antwoorden al in ons, zelfs die waarvan we niet eens weten dat we ernaar zouden kunnen vragen.

Oordeel niet
Oordeel nooit over een leven dat u niet zelf hebt geleefd.

Pagina gemaakt 9 april 2007.

Home - Index citaten