Citaten van Auke Jelsma

Uit 'Doorgevingen van Jezus':

Niets te bieden
Wie meeliegt met de leugenaars, wie zich schikt in onrecht, wie naar dezelfde middelen grijpt waarmee men hem ten gronde wil richten, die is al verloren, die heeft de wereld niets meer te bieden.

Omarmd
Wie zich door God omarmd en bezield weet, kan alleen maar gevolg geven aan die liefde of daar verraad aan plegen.

De juiste weg
Als mensen door hun geloofsovertuiging ertoe gebracht worden mededogen met anderen te hebben, als die hen stimuleert betrokken te blijven bij de gang van zaken op aarde, als die hen van angst afhelpt en van vreemdelingenhaat bevrijdt, als zij er vredelievend, barmhartig, hulpvaardig door worden, als zij er hoop uit putten dat het zin heeft lief te hebben, als zij zich hierdoor verbonden weten met de liefde als de sterkste krachtbron in dit heelal, als die hen in staat stelt hun eigen kleine ego los te laten, dan hebben zij de juiste weg gevonden.

Vergeving
Wie niet vergeven kan, kent mijn God niet, die kent zichzelf niet goed, die spijkert de toekomst dicht. Zonder vergeving gaat de mensheid aan vergelding en bloedwraak ten onder. Zonder vergeving is er geen hoop. Vergeving is de enige kans op vernieuwing. Alleen de mens die vergeven kan, is in staat voor zichzelf en anderen een nieuwe toekomst te scheppen.

Vroegere citaten:

Onwetendheid
Zoals Adam en Eva hun naaktheid met vijgenbladeren bedekten, zo verhullen wij onze onwetendheid met dogma's. Het is goed om dat te beseffen. Dat helpt om een werkelijke dialoog met mensen van andere godsdiensten aan te gaan. Wij verzinnen de waarheid. Nou en? Dat heeft indrukwekkende geloofsovertuigingen opgeleverd!

Pagina bijgewerkt 8 november 2000.