Citaten van Freek de Jonge

Wees niet bang

Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen:
vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast.
Houd je aan de regels, volg je eigen zinnen,
laat die hand maar los of pak er juist één vast.

Wees niet bang voor al te grote dromen.
Ga, als je het zeker weet, en als je aarzelt, wacht.
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen;
het mooiste overkomt je, het minste is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van je denken.
Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent?
Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden.
Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde went.

Wees niet bang, je bent een van de velen
en tegelijk is er maar een als jij.
Dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen; laat me vrij.

https://www.youtube.com/watch?v=9q0aHdDN1zg

Uit 'Door de knieën' (2004)

'Het is gebeurd, zo waar ik hier sta. Maar wat maakt het uit. Als iedereen het gelooft is het ook waar. In het geloof lost de paradox op.'

Uit 'Het hoogste woord', NCRV-gids 51/52-2006:

Helaas is de figuur van Jezus te veel ingepakt en hapklaar gemaakt, dat bevalt me niet. Ik kan niet veel meer met het verhaal van een God in de hemel, maar ik ben er wel van overtuigd dat ieder mens een besef heeft van antwoorden op de grote vragen. Ik noem mezelf geen gelovige. Maar ik noem mezelf ook niet niets.

Uit 'Alpha & Omega', NCRV-gids 51/2003:

Als ik God mag definiëren als het geheel, de voortgang van het geheel, de onvoorwaardelijke liefde en toewijding voor het geheel dan wil ik God graag dienen.

Op het moment dat mensen God een vorm geven, wordt hij een gesneden beeld. God is chaos, roes, maar ook totale liefde. Mensen maken scheiding tussen goed en slecht. Ordening maken is tweedeling maken, maar God is juist eenheid.

Uit interview in 'Trouw' 24 oktober 2002:

Over troost lees ik in deze tijd niet zoveel. Ik lees veel over slachtoffers, over claimen, over schadevergoeding. Maar de eenvoudige troost?

Uit interview NCRV-gids 43/2002:

- Je hebt het christelijk geloof de rug toegekeerd, maar bent ook niet gevlucht in new age of iets dergelijks.
Je wilt natuurlijk niet van de regen in de drup raken, van de ene georganiseerde leugen in de andere stappen. Als je eenmaal het vaderhuis hebt verlaten met het idee 'vader is dood' dan kun je nergens meer binnenkomen en denken: ha, daar is vader en hij leeft toch.

- Zoals Nietzsche heeft gezegd: 'Als je zielenrust wilt en geluk, moet je geloven. Wil je de waarheid, dan moet je onderzoeken.'

Vroeger citaat:

Terug
Voor alles wat je wordt ontnomen, krijg je iets terug.