Citaten van Ernest Kabongo, priester in België

Uit interview 'Geloven in België' door Koert van der Velde, 'Trouw' 10 juli 2001

Andere ogen
Bidden is daarom voor mij niet een antwoord verwachten op problemen, en de gang van zaken willen veranderen, maar een poging om met andere ogen te kijken, en daar kracht van te krijgen. Als dat lukt, voel ik Gods aanwezigheid.

Meer dan nodig
We moeten groeien in spiritualiteit: onze wensenlijstjes vergeten en bedanken voor wat we wél hebben. Ik vraag bijna nooit. Vragen is gevaarlijk, omdat je dan een antwoord verwacht. En dat terwijl God al meer aan ons gegeven heeft dan we nodig hebben. Als ik dus samen met een ernstig zieke of een stervende bid, vraag ik niet om genezing, maar bedank ik God voor de moeilijkheden en voor de ziekte die hij of zij doormaakt. 'U weet het beter dan wij, het is uw wil.' Het gebed is verhoord als de zieke met andere ogen naar zijn situatie gaat kijken en het accepteert.

Pagina bijgewerkt 11 juli 2001.