Citaten van Dick van Kampen, studentenpredikant

Uit 'Het hoogste woord', NCRV-gids 15/2006

Het Kwaad in ons
Het Kwaad bevindt zich niet buiten onszelf, maar in ieder van ons. We kunnen niet beweren dat we juist handelen wanneer we ons simpelweg houden aan regels en hiërarchie. Tegenwoordig wijzen we asielzoekers uit met als argument: wet is wet. Maar tussen wet en daad hoort de moraal te staan. Zoniet, dan keren we terug naar de duistere tijden van 'Befehl ist Befehl'.

Van andere orde
Als er een hiernamaals bestaat, is het van zo'n andere orde dan het bestaan op aarde dat ik het zinloos vind daarover te filosoferen.