Citaten van Hazrat Inayat Khan (1882-1927), moslim, stichter soefibeweging

Met God verenigen
Geen schepsel dat ooit geboren is heeft in werkelijkheid aan een ander toebehoord, want iedere ziel is de geliefde van God. Heeft God niet lief op een wijze die uitgaat boven ons menselijk kunnen? De dood doet daarom niet anders dan de mens met God verenigen. Want aan wie de ziel in waarheid toebehoort, tot hem keert zij vroeger of later terug.


Khatum

O Gij, die de volmaaktheid zijt
van liefde, harmonie en schoonheid,
Heer van hemel en aarde,
open ons hart opdat wij Uw stem mogen horen
die voortdurend van binnenuit komt.
Ontsluit ons Uw goddelijk licht
dat in onze ziel is verborgen,
opdat wij het leven beter mogen kennen
en begrijpen.
Allergenadigste en barmhartige God,
schenk ons Uw grote goedheid,
leer ons Uw liefdevol vergeven,
hef ons op boven alle onderscheid en verschil
dat de mensen verdeelt.
Zendt ons de vrede van Uw goddelijke Geest
en verenig ons allen in Uw volmaakte wezen.

Amen

Pagina bijgewerkt 8 juni 2003.

Home - Index citaten