Citaten van Elisabeth Kübler-Ross

Uit 'Levenslessen':

Hoewel we uiteindelijk alles verliezen wat we bezitten, gaat wat er werkelijk toe doet nooit verloren.

Velen van ons worden 's morgens wakker en lopen naar de douche, waar we het vuil van gisteren wegwassen, terwijl de emoties van gisteren gewoon blijven zitten.

We hebben allen een Gandhi en een Hitler in ons. Ik bedoel dit symbolisch. Gandhi staat voor het beste, het barmhartige in ons, en Hitler voor het slechtste, voor het negatieve en kleine. Onze levenslessen zijn erop gericht om aan dit kleine te werken, het negatieve kwijt te raken en het beste in onszelf en elkaar te vinden. De lessen zijn de stormen van het leven, die ons maken tot wat we zijn. We zijn hier om elkaar en onszelf te genezen. En het gaat dan niet om genezing in fysieke zin, maar om iets veel diepers: het genezen van onze geest, onze ziel. Als we het hebben over lessen die we leren, dan bedoelen we de onafgemaakte zaken die we opruimen. Deze onafgemaakte zaken hebben niet met de dood, maar met het leven te maken, met belangrijke kwesties als: 'Ja, ik heb goed mijn brood verdiend, maar heb ik ooit de tijd genomen om werkelijk te leven?' Veel mensen bestaan, maar hebben nooit echt geleefd. En ze proberen met ontzettend veel verspilling van energie de onopgeloste problemen niet onder ogen te zien.

Uit 'De cirkel van het leven':

Wanneer we al het werk gedaan hebben waarvoor we naar de aarde zijn gezonden mogen we ons lichaam afleggen, dat onze ziel gevangen houdt zoals een cocon de latere vlinder omsluit. En wanneer de tijd is gekomen kunnen we het loslaten en zullen we vrij zijn van pijn, vrij van angst en zorgen - vrij als een hele mooie vlinder, en terugkeren naar huis bij God ...

Leven is net als schoolgaan. Je krijgt een heleboel lessen. Hoe meer je leert, des te moeilijker worden de lessen.

Als er geen haat was, zouden we dan wel weten dat liefde het hoogste doel is?

Hoe weten de ganzen wanneer ze naar de zon moeten vliegen? Wie vertelt hen welk seizoen het is? Hoe weten wij, mensen, wanneer het tijd is om verder te trekken? Hoe weten we wanneer we moeten gaan? Even zeker als bij de trekvogels is er bij ons een stem vanbinnen, als we er maar naar willen luisteren, die ons even duidelijk vertelt wanneer we verder moeten gaan, het onbekende tegemoet.

Het leven eindigt wanneer je alles hebt geleerd wat je moet leren.

Pagina bijgewerkt 4 januari 2004.

Home - Index citaten