Citaten van Martin van der Laan

Verdringing
De psycholoog Daniel Wegner toonde in de jaren tachtig aan dat het onderdrukken van gedachten eerder averechts werkt. Hij gaf studenten de opdracht een halve minuut niet aan een kop koffie te denken, maar dat bleken ze daardoor juist vaker te doen dan proefpersonen met de opdracht wél aan koffie te denken. Vijf minuten niet aan een witte beer denken is eveneens een onmogelijke opgave, bewees Wegner. Als de beer niet mag, komt hij juist langs.

Onderdrukken
Eric Rassin: 'Als het onderdrukken van zo'n flauwekulgedachte over een groen konijn al leidt tot versterking ervan, moet dat effect bij emotionele gedachten nog sterker zijn. Vraag mensen beangstigende ingevingen als 'Ik spring voor de trein' te onderdrukken en die gedachten dringen zich juist op.'

Pagina bijgewerkt 16 maart 2001.