Citaten van Jan Leisink

Horizontale dimensie
Godsdienst wordt tegenwoordig te veel gezien als iets heel persoonlijks en verticaals: de speciale verhouding van de gelovige met God. Maar het geloof heeft ook een belangrijke horizontale dimensie. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor wat er om ons heen gebeurt: voor de armen, de vreemdelingen, het milieu, en ook voor het bestuur.

Pagina bijgewerkt 17 september 2000.

Home - Index citaten