Citaten van Frédéric Lenoir

Uit 'Confessies van een filosoof', 'Trouw', 4-5-2013

Afgoderij
De tragedie van de monotheïstische godsdiensten is dat ze God voortdurend benoemen, ze weten hoe Hij is en wat Hij wil. Zo hebben ze hem uiteindelijk 'verstoffelijkt' en zijn ze tot afgoderij vervallen - die ze geacht werden te bestrijden.

Letterlijk
Elke letterlijke lezing van religieuze teksten leidt tot onverdraagzaamheid en geweld.

Zekerheid
Wat de vooruitgang van de mensheid en de ontwikkeling van kennis het meest in de weg staat, is niet het geloof of het gebrek daaraan, zoals eeuwenlang gedacht werd, maar dogmatische zekerheid, van welke aard dan ook. Want die leidt altijd - op al dan niet heftige of uitgesproken manier - tot de afwijzing van de ander.

Kloof
De grootste kloof gaapt niet tussen gelovigen en niet-gelovigen, maar tussen verdraagzame en onverdraagzame mensen.

Pagina gemaakt 10-8-2013.

Home - Index citaten