Citaten van Irene van Lippe-Biesterfeld

Uit 'Onkruid', maart 2003:

Totale eerlijkheid
Vrede begint binnen in jezelf. Vrede in je hart krijgen is niet eenvoudig. Het vraagt om een totale eerlijkheid naar het zelf.

Niet goed
Mensen hebben oordelen. Komt het oordeel niet dikwijls voort uit een eigen onzekerheid? Die ander is niet goed, maar eigenlijk vinden we onszelf niet goed. Als je met de vinger wijst naar een ander, wijzen er drie vingers naar jezelf terug ...

Een ander veranderen ...
Ik denk dat een mens die blij en tevreden is met zichzelf, geen behoefte heeft een ander te veranderen, aan te vallen, zichzelf kleiner te maken of te willen overtreffen.


Citaten 1985:

Oerenergie
We zijn allemaal een stuk van God. We zijn allemaal een deel van een oerenergie, die liefde is. Op ons rust de verantwoordelijkheid dat we een deel zijn van de scheppingskracht, van de groei op aarde, en daarom deel van de verantwoordelijkheid dat een rechtvaardige samenleving tot stand wordt gebracht.

Ontwaken
Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de wereld pas kan worden veranderd langs de weg van het ontwaken, de ontwikkeling van het bewustzijn van ieder mens. Daardoor kunnen onrechtvaardige situaties en onrechtvaardige structuren worden veranderd.

Pagina bijgewerkt 6 maart 2003.