Citaten van Nelson Mandela

Marianne Williamson, zie hier.

Angst overwinnen
Ik leerde dat moed niet de afwezigheid is van angst, maar het overwinnen ervan. De dappere man is niet hij die niet bang is, maar hij die die angst overwint.

Blijven proberen
Ik ben geen heilige, tenzij je een heilige ziet als een zondaar die maar blijft proberen.

Opstaan
De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan.

Passie
Passie vind je niet door het klein aan te pakken, door genoegen te nemen met een leven dat minder is dan het leven dat je zou kunnen leiden.

Het lijkt ...
Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt.

Veranderen
Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen.

Zwakheden
Ik ben een gewoon mens, ik heb ernstige fouten begaan. En ik heb ernstige zwakheden.

Verdriet
Er zijn momenten waarop een leider zijn verdriet in het openbaar kan tonen, en dat dat hem niet minder zal maken in de ogen van zijn volk.

Goed of slecht
Alle langdurige conflicten, zelfs al beginnen ze met de goeden aan de ene kant en de slechten aan de andere kant, belanden op een punt waarop geen der partijen helemaal goed of slecht is.

Optimisme
Fundamenteel ben ik een optimist. Hoe dat komt kan ik niet zeggen. Een deel van dat optimisme maakt dat ik mijn hoofd altijd naar de zon draai en mijn voeten vooruit. Er waren vele donkere uren waarin mijn vertrouwen in de mensheid op de proef werd gesteld, maar ik kon en wilde me niet overgeven aan wanhoop. Want die weg leidt naar de nederlaag en de dood.

Leiderschap
Een leider is als een herder. Hij blijft achter zijn kudde, laat de slimste voorop lopen, waarna de rest volgt en zich niet realiseert dat ze de ganse tijd van achteren uit wordt geleid.

Woorden
Ik heb nooit zo maar gesproken. Als 27 jaar in de gevangenis mij iets heeft geleerd, dan is het dat de stilte van de eenzaamheid me heeft doen begrijpen hoe kostbaar woorden zijn en welke impact ze hebben op de manier waarop mensen leven en sterven.

Vrijheid
Toen ik door de poort naar de vrijheid liep, besefte ik dat ik nog steeds gevangen zou blijven als ik mijn bitterheid en haat niet zou achterlaten.


Onderstaande drie citaten nam ik oorspronkelijk op als zijnde van Nelson Mandela. Kennelijk zijn ze echter niet van hem, alhoewel ik op internet op diverse plaatsen vind dat ze wel aan hem worden toegeschreven. Zie de onder de citaten staande mail die ik ontving.

Angst
Onze diepe angst is niet dat we onmachtig zouden zijn. Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht. Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

Openbaren
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.

Wie ben je
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen, bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken, opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren. Die is niet alleen maar in sommige van ons, die is in iedereen!

NB 3 maart 2006, Leni van Ommen mailt me het volgende:

Beste Gert,

Ik las op jouw site een citaat van Nelson Mandela, dat uit zijn rede van 1994 zou zijn. Ik ontdek nu dat Nelson Mandela deze tekst niet uitgesproken heeft. Hij is echter van Marianne Williamson.
Dit vermeldt ze zelf op haar website:

Several years ago, this paragraph from A RETURN TO LOVE began popping up everywhere, attributed to Nelson Mandela's l994 Inaugural Address.
As honored as I would be had President Mandela quoted my words, indeed he did not.
I have no idea where that story came from, but I am gratified that the paragraph has come to mean so much to so many people.

'Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small doesn't serve the world. There's nothing enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we're liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.'
From A RETURN TO LOVE by Marianne Williamson © 1992 (Paperback; pp 190-191)

Nederlandse vertaling:
Onze diepste angst is niet, dat we ontoereikend zijn. Onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze duisternis, waar we het allerbangst voor zijn. We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een kind van God? Dat je jezelf kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet ten goede. Er is niets verheffends aan je kleiner voor te doen dan je bent opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen. Wij zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont. Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal. Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen. Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.