Citaten van Gerrit Manenschijn, gereformeerd emeritus hoogleraar ethiek in Kampen

Uit 'Trouw', 'de Verdieping', 'Het goede van het geloof', 26 maart 2005:

Onverdraagzaamheid
Het is waar, in het christendom zit onverdraagzaamheid, de onverdraagzaamheid een superieure cultuur te zijn. Daar ben ik trots op, dat geef ik niet prijs.


Vroegere citaten:

Smeltpunt
Ik herinner me dat Maarten 't Hart in een van zijn artikeltjes over de bijbel in NRC Handelsblad stelde dat het verhaal van Exodus 32 over het gouden kalf niet waar gebeurd kan zijn, want met de brandstof die in een woestijn aanwezig is (voornamelijk dood hout) kan nooit een temperatuur worden bereikt die het smeltpunt van goud ook maar enigszins benadert. Hoe slim en tegelijk hoe kortzichtig. Het gaat in Exodus 32 natuurlijk niet over het smeltpunt van goud, maar over mensen die er al hun geld en goed voor overhebben om uitzinnig te kunnen genieten. In dit opzicht is het verhaal van het gouden kalf nog steeds actueel.

Godservaringen
De mensen hebben zichzelf een God geschapen. 'Godservaringen' zijn het product van hun eigen verbeeldingskracht. Dood is dood - je leeft alleen door in de herinnering van je kinderen.

Uitgewist
Religie is iets wat de gevoelslaag raakt, het besef dat je hier maar korte tijd bent, hooguit tachtig of negentig jaar. Straks wordt je bestaan uitgewist.

Aburde dingen
Absurde dingen hoef je niet te geloven, al staan ze in de Bijbel.

Claim
De waarheidsclaim van het christelijk geloof is onopgeefbaar.

Zo groot dat hij niet hoeft te bestaan
Mijn verstand is ook maar beperkt. Maar ik houd het er toch maar liever op dat 'God zo groot is dat hij niet hoeft te bestaan'.