Citaten van Maria Magdalena

Uit 'Evangelie volgens Maria Magdalena'

In jullie binnenste
(Jezus zei:) Vrede zij met jullie. Breng mijn vrede voort. Let erop dat jullie niemand misleiden door te zeggen: 'Zie hier' of: 'Zie daar', want de Zoon des Mensen verblijft in jullie binnenste. Volg hem! Die hem zoeken zullen hem vinden. Ga zo heen en verkondig het evangelie van het Koninkrijk. Leg geen andere bepaling op dan die welke ik jullie heb gesteld. En vaardig geen wet uit zoals de wetgever, opdat jullie daar geen gevangenen van worden.

Pagina bijgewerkt 11 januari 2002.