Citaten van Thomas Merton

Uit 'New Seeds of Contemplation':
Angst
Aan de wortel van iedere oorlog ligt angst: niet zozeer de angst die mensen voor elkaar hebben als wel de angst die zij hebben voor alles. Het gaat er niet om dat zij elkaar niet vertrouwen; zij vertrouwen zelfs zichzelf niet. (...) Het is niet alleen de haat tegen anderen die gevaarlijk is, maar boven alles dat wij onszelf haten; in het bijzonder de haat tegen onszelf die te diep gaat en te krachtig is om bewust onder ogen te worden gezien. Want dat brengt ons ertoe ons eigen kwaad in anderen te zien en absoluut niet in onszelf.


Identificatie
Maar als u mij vraagt mij te identificeren, vraag dan niet waar ik woon, of wat ik eet, of hoe ik mijn haar kam, maar vraag naar waarvoor ik denk te leven, in detail, en vraag me naar wat me weerhoudt om voluit te leven waarvoor ik wil leven. Tussen die twee antwoorden kunt u de identiteit van iedere persoon bepalen.

Wat anderen verwachten
Hoe kan ik oprecht zijn, als ik mijn innerlijk leven voortdurend verander om het in overeenstemming te brengen met de schaduw van wat ik meen dat anderen van mij verwachten? Anderen hebben geen recht om van mij te verlangen dat ik iets anders ben, dan wat ik moet zijn in Gods ogen.

Idee
Ons idee van God zegt meer over onszelf dan over Hem.