Citaten van Chazia Mourali

Uit 'tien geboden', 'Trouw' 6 september 2003, door Arjan Visser

Enorme domheid
De zelfgenoegzaamheid van de meeste gelovigen - er is maar één waarheid en dat is de onze - komt uiteindelijk toch op enorme domheid neer.

Verinnerlijking
Het grootste conflict met je ouders heeft te maken met wat je van hen verinnerlijkt; op een dag kom je erachter dat je precies die dingen doet waar je je bij je ouders het meest aan hebt geërgerd.

Pagina bijgewerkt 6 september 2003.