Citaten van Dr. J.C. Noordzij, psycholoog

Gespletenheid
Wie even vlekkeloos wil zijn als Jezus, neurotiseert: hij vergroot in zichzelf de gespletenheid tussen goed en kwaad, licht en donker, door verdringing van zijn schaduwzijden.

Pagina bijgewerkt 8 november 2000.

Home - Index citaten