Toch

Mensen zijn onredelijk, onlogisch en egocentrisch,
houd toch van hen.
Als je goed doet, zijn er mensen die je zullen beschuldigen
van
zelfzuchtige bijbedoelingen,
doe toch goed.
Als je succes hebt, maak je onechte vrienden en
echte vijanden,
heb toch succes.
Je goede daden zijn morgen vergeten,
verricht toch goede daden.
Eerlijkheid en openhartigheid maken je kwetsbaar,
wees toch eerlijk en openhartig.
Wat je jaren gekost heeft om op te bouwen, kan in één
klap
vernietigd worden,
bouw toch op.
Mensen die hulp nodig hebben, kunnen je aanvallen
als je hen helpt,
help hen toch.
Als je je uiterste best voor de mensheid doet, krijg je vaak
stank voor dank,
doe toch je uiterste best.

(tekst op een poster aan de muur van Shishu Bhavan, kindertehuis in Calcutta)
Pagina bijgewerkt 6 juli 2000.