Het bidt in mij

Alles bidt tot alles
om herstel, om verbondenheid.
Om Eenheid.
In dit bidden
mag ik delen:
het bidt in mij.

Laat mijn stappen
bidden zijn:
gaan waar nog geen weg is.
Stappen openbaren me de weg.
De Weg kiest mij.
Laat mijn bidden
stappen zijn.

Laat mijn kiezen
bidden zijn:
gekozen worden door de Weg.
Keuzes die in mijn vlees snijden.
Woord dat vlees wordt.
Laat mijn bidden
kiezen zijn.

Ieder bidt tot ieder-een
om herstel, om verbond.
Om de Ene?
In dit bidden
mogen wij delen:
het bidt in ons.

Uit 'Het bidt in mij', uitg. Dabar/Luyten

Pagina bijgewerkt 25 november 2001.