Citaten van Joh. M. Pameijer

Ingewijd
Eigenlijk moeten we niet proberen om christen te zijn, maar om zelf een Christus te worden, een ingewijd iemand.

Egoïsme
Dat verrekte egoïsme doortrekt de hele maatschappij. Dat is de tragiek van deze tijd: het verdwijnen van de ziel uit onze aandacht. Veel individuele zielen zijn ongetemd: zijn alleen materialistisch, hebben lak aan de geest.

Mystieke Christus
De mystieke Christus woont niet ergens buiten de mens, is geen persoon uit de geschiedenis of een zonnegod in de mythologie. Zijn woonplaats is de mens zelf. Als goddelijke vonk verblijft hij in de ziel en wacht daar rustig af tot de schaduwen van de ziel beginnen op te trekken en zijn goddelijke licht de voorheen zo duistere spelonk kan gaan overstralen.

Definitie
Er bestaat geen uniform godsidee. Ieder mens heeft zijn eigen definitie. Zelfs een atheïst definieert God op een bepaalde wijze.

Innerlijk
Iemand die het innerlijke aanschouwt, is dikwijls zijn belangstelling voor de buitenwereld verloren. De buitenwereld verblindt. Zij ontneemt ons de visionaire inzichten.

Ego
De welvaart is niet bevorderlijk om zich van de stoffelijke genoegens af te keren en het egoïsme af te zweren. De veel te dicht op elkaar levende mensen hebben meer dan ooit de behoefte om zich tegenover elkaar waar te maken. Te veel opgezwollen ego's hebben onze planeet verziekt. Grootheid tref je bijna uitsluitend aan bij mensen die klein blijven ondanks status en aanzien.

Wonderdoener
Het heeft geen enkele zin bewonderend op te zien naar een wonderdoener die tweeduizend jaar geleden leefde. Zijn daden krijgen slechts betekenis wanneer we ze in de huidige tijd gestalte geven. Ze gebeuren ook vandaag en niet uitsluitend in een enkel mens, maar in het wezen van de hele mensheid.

Uit 'De mythe van Christus':

- Niet zonder reden wordt Jezus na zijn doop in de Jordaan onverbiddelijk met zijn eigen schaduwgestalte geconfronteerd. Ieder weldoend mens zal in de ziel zijn onthutsende tegenstrever in de ogen moeten zien.

- Bijbellezers zitten vaak in hun maag met Jezus' moeilijke opdrachten. 'Hebt uw vijanden lief', roept hij ons toe. Hoeveel christenen hebben begrepen dat hij met de vijanden onze ondeugden bedoelt? Met dit bevel roept hij ons op aan het werk te gaan met onze verdrongen complexen, tekortkomingen, negatieve emoties, onbeheerste hartstochten. Pas wanneer de ziel gezuiverd is, zal iemand zijn vijanden goedmoedig kunnen bejegenen.

- Het lichaam zou wel eens gecreëerd kunnen zijn om de ziel te bedekken en haar te beschermen tegen de onverdraaglijke kracht van God. Alleen binnen de omhulling van een lichaam is de ziel in staat zich stapsgewijs te ontvouwen totdat zij het goddelijk licht kan verdragen.

- Zonder het verraad van Judas was Jezus wellicht niet gekruisigd en was het christelijk geloof zijn essentie ontnomen. Zonder Judas geen christendom. Misschien zou de geschiedenis een andere wending hebben genomen als Judas Jezus niet aan zijn vijanden had uitgeleverd. Tegen zijn eigen wil is de nauwelijks bekende discipel Judas uitgegroeid tot een sleutelfiguur in de heilsgeschiedenis.

Pagina bijgewerkt 17 september 2000.