Citaten van Raimon Panikkar

Uit 'Waar wijsheid woont':

Goddelijke waardigheid
De bijbel zegt dat de mens geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God. Dit betekent dat de mens op God lijkt, we zijn van het ras van God (...) Het betekent verder dat de mens een spiegel is van heel de schepping, dat de mens niet alleen een microkosmos is maar ook een beeld van de macrokosmos of van de hele werkelijkheid, dat in elk mens de bestemming van God en de Wereld wordt weerspiegeld. Dat is de onbegrensde, zelfs goddelijke waardigheid van de mens, in wie alle dimensies van de werkelijkheid samenkomen.

Pagina bijgewerkt 24 april 2003.

Home - Index citaten