Citaten van Dorien Pessers

Ambivalentie
Wie zou tegenover de barmhartige Samaritaan durven volhouden dat een mens van nature niet deugt? Wie zou dat durven volhouden tegenover al die mensen die dag in dag uit ervan blijk geven dat zij tot toewijding, opoffering en naastenliefde in staat zijn? Het geheim van deze mensen is dat zij zich kunnen identificeren met de goede én kwade natuur van de ander, omdat zij deze ambivalentie ook in zichzelf aanwezig weten. Goede mensen spreken de ander aan op zijn goedheid en laten ook zichzelf slechts op hun goedheid aanspreken.

Pagina bijgewerkt 21 juni 2000.