Citaten van Plato

Beter
Alle dingen worden overvloediger,
gemakkelijker
en beter voortgebracht
als ieder datgene doet
wat bij zijn aanleg past,
dit op het juiste moment doet
en de overige zaken aan een ander overlaat.

Pagina bijgewerkt 22 maart 2001.