Citaten van Fons de Poel

Architectuur
Ik heb de overtuiging gekregen dat je soms naar het leven moet buigen, naar het onbegrijpelijke. Mijn godsbesef is moeilijk, mijn hoofd is te klein of God is te groot. Ik ben te klein om Hem, Haar of Het te begrijpen. Toch ben ik ervan overtuigd dat er een hogere, ondoorgrondelijke architectuur is.

Pagina bijgewerkt 17 september 2000.

Home - Index citaten