Citaten van Coen Poort

Mensen gevraagd

Mensen gevraagd om de vrede te leren
Waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan
Mensen gevraagd die de wegen markeren
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan

Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
En om tegen de waanzin de straat op te gaan
Mensen gevraagd om te tekens te duiden
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
Al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet
Mensen die helder de waarheid beseffen
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft

Mensen gevraagd
Er worden mensen gevraagd
Dringend mensen gevraagd
Mensen temidden van mensen gevraagd

Dit gedicht werd o.a. voorgelezen nadat in 1999 meisjes van 17 en 18 jaar neergeschoten werden tijdens het uitgaan in Gorinchem

Pagina gemaakt 31 mei 2007.