Citaten van Prem Radhakishun

Uit 'tien geboden', Trouw 4 september 2004, door Arjan Visser

Verzonnen
Luister vriend, die tien geboden zijn natuurlijk in totaliteit onzinnig. Als we er van uitgaan dat God de mens naar Zijn gelijkenis heeft geschapen, waarom zou Hij dan Mozes de berg afsturen met een stel regels waarin staat dat al de dingen die we van nature hebben meegekregen eigenlijk fout zijn? Dat klopt niet. Volgens mij heeft Mozes het allemaal verzonnen. Dat is het probleem van al die overleveringen: niemand weet precies meer hoe het zit.