Citaten van Martin Simek (geboren Praag, 1948)

Namens ...
Ik kan mij namelijk heel goed voorstellen dat het God, als hij bestaat, mateloos irriteert dat iemand (als Andries Knevel) voortdurend namens hem het woord meent te moeten nemen.

Respect
Voor mij is het vanzelfsprekend dat er iets is wat ons voorstellingsvermogen te boven gaat. Waarom zou ik dat benoemen? Respect is al genoeg.

Keuze
Pas als je leert liegen, kun je het ook laten. Zo is dat met alle kwaad. Voor alles is in de wereld plaats. Pas als je in staat bent zowel het kwade als het goede te doen, kun je een keuze maken.

Pagina bijgewerkt 28 oktober 2000.