Citaten van Oglala Sioux

Alles wat de Kracht van de Wereld
doet, wordt gedaan in een cirkel.
De hemel is rond en ik heb gehoord
dat de aarde rond is als een bal en
de sterren ook. Als de wind
op zijn krachtigst is, wervelt hij.
Vogels maken ronde nesten want hun religie
is dezelfde als de onze. De zon komt op
en gaat onder in een cirkel. De maan doet hetzelfde
en beide zijn rond. Zelfs de seizoenen vormen
een grote cirkel in hun wisseling en komen altijd
terug bij waar ze waren. Het leven van een mens
is een cirkel van kindertijd naar kindertijd.
En zo is de cirkel overal waar kracht beweegt.

20-2-2002: Ik werd erop attent gemaakt dat de naam Oglala Sioux geen eigennaam is, maar respectievelijk de naam van een stam en een Indiaans volk. Misschien gaat het hier dus gewoon om een Indiaanse wijsheid.

Pagina bijgewerkt 19 juni 2000.

Home - Index citaten