Citaten van Jacob Slavenburg, historicus

Slavenburg verdiepte zich in de geschiedenis van het vroege christendom en de leringen van Jezus, zoals die met name zijn overgeleverd in de gnostische teksten die in 1945 bij Nag Hammadi zijn gevonden.

Eigen verantwoordelijkheid
Als je bekijkt welke leringen wel en welke niet in het Nieuwe Testament terecht zijn gekomen, kom je voor complete verrassingen te staan. De leringen van Jezus die niet in het Nieuwe Testament terecht zijn gekomen, zijn zonder uitzondering allemaal leringen die de mens zelf de weg aangeven om tot zijn eigen verantwoordelijkheid te komen. De weg die voert tot de verlossing. Niet de verlossing van buitenaf of van bovenaf - door Jezus, gestorven aan het kruis - maar de verlossing die de mens in zijn eigen leven kan bewerkstelligen als hij bereid is de Christus in zichzelf op te laten staan. Als hij bereid is de weg te gaan die Jezus aanwijst in die leringen, staat daarbij een ding centraal: 'Ken uzelf.' De weg van zelfkennis is de enige weg om te komen tot Godskennis.

Pagina bijgewerkt 9 oktober 2000.

Home - Index citaten