Citaten van Huston Smith

uit 'De religies van de wereld'

Vreemd genootschap
Wat een vreemd genootschap vormen zij, de Godzoekers in elk land, hun stemmen verheffen zich op de meest uiteenlopende wijzen die men zich kan voorstellen, tot de God van alle leven. Hoe zou het daarboven klinken? Als een kakofonie, of vermengen de melodieën zich in een vreemde, ijle harmonie? Is er een geloof dat de leiding heeft of hebben alle partijen hun deel aan contrapunt en antifoon, daar waar ze geen volstemmige koorzang aanheffen?
We zullen het nooit weten. We kunnen slechts proberen zorgvuldig en met volle aandacht naar elke stem te luisteren, als hij tot het goddelijke spreekt.

Kennis
'Van de nu levende mensen is er niemand die over voldoende kennis beschikt om met overtuiging te kunnen zeggen dat een bepaalde religie belangrijker is gebleken dan de overige', merkte Arnold Toynbee op.

Avontuur
Levende religie confronteert het individu met de meest ingrijpende keuze waarvoor het leven ons kan stellen. Het roept de ziel op tot het grootste avontuur dat door haar ondernomen kan worden, een voorgenomen reis door de wouden, de gebergten en de woestijnen van de menselijke geest.

Perspectief
Omdat we ons totale zelf niet beter in perspectief kunnen zien dan een kind van drie dat zijn ijsje heeft laten vallen, is onze aandacht gefixeerd op de duur van ons huidige leven. Als we volledig volwassen zouden worden zouden we die levensduur in een ruimere context zien, een context die zelfs onbegrensd is.

Buigen
Het leven beweegt zich niet voorwaarts en omhoog naar een vaste pool of top. Het buigt zich om, terug naar het beginpunt, in het besef dat alles één is en dat het goed is.

Pagina bijgewerkt 26 april 2001.