Citaten van Baruch de Spinoza

Rijkdom, eer en zinnelijk genot
De dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken.

Pagina bijgewerkt 29 juni 2004.