Citaten van Baruch Spinoza (1632-1677)

Oorzaak
De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles, niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God.

Misleid
Mensen zijn misleid als ze denken dat ze vrij zijn, een mening die slechts hierin bestaat dat ze zich bewust zijn van hun handelingen en niet weten van de oorzaken waardoor deze worden bepaald.

Vrede
Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.

Vruchten
Aangezien de denkwijzen van mensen verschillen, zodanig dat sommigen gemakkelijker dan anderen de een of andere vorm van geloof omarmen, want wat de een leidt tot gebed kan de ander tot spotternij leiden, concludeer ik dat iedereen vrij zou moeten zijn om voor zichzelf de basis van zijn overtuiging te kiezen en dat geloof alleen zou moeten worden beoordeeld op de vruchten die het voortbrengt.

Toeval
Wat wij toeval noemen, is het toevluchtsoord der onwetendheid.

Overwinnen
De geest wordt niettemin niet overwonnen door wapens, maar door liefde en vrijgevigheid.

Benoemen
De meeste fouten bestaan alleen in het niet correct benoemen van dingen.

God
God is het totaal van alles wat er is. Zonder betekenis, mening of bedoeling.

Rijkdom, eer en zinnelijk genot
De dingen immers die in het leven het meest voorkomen en die door de mensen, zoals men uit hun daden kan opmaken, als het hoogste goed worden beschouwd, zijn tot drie zaken te herleiden, namelijk rijkdom, eer en zinnelijk genot. Deze drie dingen sleuren de geest zo mee, dat hij nauwelijks over iets anders kan nadenken.

Pagina bijgewerkt 29 juni 2004. laatst aangevuld 25-2-2023.

Home - Index citaten