Citaten van Hans Stolp

Uit 'Jezus van Nazareth, esoterisch bijbellezen':

Niet buiten zichzelf
We mogen aannemen dat de leerlingen gedurende die veertig dagen (tussen Pasen en Hemelvaartsdag) ingewijd werden in de geheime leringen, die ze eerst nu, innerlijk daarvoor rijp geworden door alles wat er gebeurd was, konden bevatten. Christus zal hen daarbij duidelijk gemaakt hebben waarom ze hem straks, na de 'hemelvaart', niet meer zouden kunnen schouwen. Hij zal hen zeker ook verteld hebben dat het ook belangrijk was, dat zij zich niet meer direct met hem in verbinding zouden kunnen stellen: omdat zij leren moesten de Christus in zichzelf te vinden en die niet langer buiten zichzelf te zoeken. Wanneer zij de blikrichting zouden verplaatsen van buiten naar binnen, dan zou de goddelijke Geest het hogere ik in hen kunnen wekken en zo (het begin van) de Christusgeest in henzelf tot leven kunnen roepen.

Pagina bijgewerkt 17 september 2000.