Citaten van Jean Jacques Suurmond, hervormd predikant

Uit artikel 'God is van graniet', 'Trouw' 29-10-2004, n.a.v. onderzoek 'Bijbelbezit en bijbelgebruik in Nederland 2004'

Gods leerschool
De kerk heeft nog steeds het beeld van de persoonlijke, vaderlijke God. Ze jaagt mensen weg die dit eenzijdige godsbeeld niet delen. Maar misschien volgen de mensen die 'iets' of zelfs niets geloven, wel Gods leerschool van de liefde.

Tweede gebod
God exclusief als een persoon zien, is schending van het tweede gebod.

Een rots beweegt niet
Steeds meer mensen geloven in een onpersoonlijk 'iets'. Ik zie dit als een gezonde reactie op het eenzijdig godsbeeld van de kerk. Een door de krant geraadpleegde theoloog reageerde dat je tot een 'het' niet bidden kunt. Precies. God kan niet meer gereduceerd worden tot een verlengstuk van onszelf, altijd klaar om onze kommer en kwel te (ver)horen. Op een onpersoonlijke God loop je met je gebed te pletter, je kunt die niet naar je hand zetten. Een rots beweegt niet.

Ietsisme
De kerk zou op moeten houden met denigrerend te spreken over het 'ietsisme'. Ze zou haar eigen traditie, waarin God als een onpersoonlijk mysterie ervaren wordt, weer serieus moeten nemen. Dan zouden de 'ietsisten' niet meer de kerk hoeven te verlaten (...)

Uit de kerk verdrijven
Zoals een dictatuur vaak zijn beste 'brains' over de grens jaagt, zou het dominante beeld van een persoonlijke God wel eens de meest gerijpte gelovigen uit de kerk kunnen verdrijven.

Noodgedwongen
Volgen de atheïsten, samen met de agnosten en 'ietsisten', misschien 'Gods leerschool van de liefde' - noodgedwongen buiten de kerkmuren, onderwezen door de wijde, onpersoonlijke hemel?


(Oudere citaten)

Bureaulamp
De bureaulamp van theologen verduistert te vaak het licht dat de Schrift wil ontsteken.

Lijken
Vroeger draaide ik een lesje af. Nu probeer ik vooral zo open mogelijk te zijn, te laten zien wat ik ervaar. Openheid maakt open. Ik zeg de waarheid. Aan het slot van Shakespeares King Lear zegt de koning op een toneel vol doden, vol lijken: We should speak what we feel, not what we ought to say. Ik heb sterk de indruk dat te weinig predikanten de waarheid spreken. Ze hebben het óver de waarheid. Of ze preken wat ze denken dat de mensen willen horen. Slaapverwekkend. Ik zoek de lijken in mijn eigen ziel, mijn twijfel en wanhoop, en ik laat ze zien, in de hoop dat mensen op zoek gaan naar de lijken in hún leven om uiteindelijk bij de waarheid, bij God, uit te komen. Waarvoor komen mensen zondag vroeg hun bed uit? Niet om te horen wie de Jebusieten ook alweer waren. Ze komen voor een ontmoeting met God.

Home - Index citaten