Citaten van Marianne Suurmond-Vonkeman

Omheiningen
Ergens onderweg heeft het levende woord van God zich bevrijd uit de omheiningen van de Bijbel waarin ik het had opgesloten. Ik hoor het nu soms in religieuze geschriften van andere godsdiensten, in kunst, in literatuur, in de natuur en steeds vaker in het leven zelf. Daarmee is de Bijbel voor mij niet in waarde afgenomen, maar juist andersom: ik heb het idee dat ik er nu pas echt iets van begin te begrijpen.

Aanwezigheid
Ik beleef de aanwezigheid van God als een universele rivier die onder en door de hele werkelijkheid stroomt. Op sommige plaatsen komt het water naar boven en daar hebben mensen een put gebouwd, om er beter bij te kunnen en om de bron te beschermen, en - op den duur - ook om de bron in bezit te nemen. De wijze waarop de putten gebouwd zijn, markeert de identiteit van de bouwers. Dit is hun religie. Maar ook zegt de bouwwijze iets over de bron zelf, over facetten van de onderaardse stroom. Daarom zijn religies niet inwisselbaar en hun verschillen niet zonder betekenis. Zending betekent voor mij: in een dialoog elkaar wederzijds verrijken.

Pagina bijgewerkt 8 november 2000.