Citaten van Doekle Terpstra, voorzitter CNV

Uit 'tien geboden', 'Trouw' 20-11-2004, door Arjan Visser

Bedacht
Ik kom steeds meer tot het besef dat het onnoembare, het ondefinieerbare ook zo geaccepteerd moet worden. Ik kan me, wat dat betreft, goed vinden in de woorden van Harry Kuitert die zegt dat alles van Boven beneden is bedacht.

Afgod
Mijn werk is een afgod die ik met liefde en overtuiging lijk te dienen.

Debatten
Wij spraken thuis over kerk, staat en samenleving - enorme debatten - maar wat ons werkelijk beroerde werd zelden besproken.

Eeuwigheid
Mijn vader stierf op de dag waarop ik voor het eerst het hartje van mijn dochter had horen kloppen. Dat was prachtig. Ik voelde me verbonden met het grote geheim, met de eeuwigheid. Dood en leven gingen in elkaar over. Ik wist me getroost door de gedachte dat alles, altijd door zou gaan.

Gunnen om dood te gaan
Dat wat niet meer tot leven kan komen, moet je ook gunnen om dood te gaan.

Opdrachten
Ik beschouw die woorden - gerechtigheid, deugdzaamheid, eerlijkheid, waarachtigheid - als opdrachten in het leven.

Uitproberen
Ik voel me geroepen - ja sorry, ik hou nu eenmaal heel erg van sommige bijbelse woorden - om tot wasdom te komen. Ik weet niet hoe ver ik ben, het leven is een lange zoektocht. Het blijft proeven, tasten, uitproberen.

Home - Index citaten