De waarheid en je plaats in het leven

Ik heb het onderstaande verhaal uit een plaatselijk kerkblad. De herkomst is mij onbekend. Het zou een Hindoestaanse wijsheid zijn. Ik heb het verhaal enigszins geredigeerd.

Een meester maakte met zeven leerlingen een wandeling, terwijl de dauw nog over het land lag. Toen de zon doorbrak, schitterden de druppels. De meester stopte bij een grote dauwdruppel en vroeg: 'Welke kleur heeft de druppel?' 'Rood', zei de eerste leerling. 'Oranje', zei de tweede en zo ging het door tot de zevende de kleur violet noemde. Omdat de leerlingen allemaal zeker waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie.
Toen liet de meester hen enkele keren van plaats wisselen. En langzaam drong het tot de leerlingen door dat ze allemaal de waarheid hadden gesproken. De meester zei: 'Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het leven inneemt. Zojuist hebben jullie elk een deel van het licht gevonden en dat voor de volle waarheid aangezien. Laat daarom jullie medepelgrims in vrijheid hun eigen wegen bewandelen, hun eigen plaatsen innemen en hun eigen deel van het licht zien. Jullie hebben alle waarheden nodig, want pas die alle samen laten het werkelijke licht, de volle waarheid zien. Totdat je zelf de zeven kleuren in één kunt waarnemen, zul je bij iedere wedergeboorte een ander standpunt innemen en de waarheid op een andere manier zien. Wees daarom niet alleen tolerant, maar wees blij dat er andere meningen zijn. Zolang je zelf nog niet het volle licht kunt zien, heb je medemensen nodig om de volle waarheid te leren kennen.'

Pagina bijgewerkt 2 juli 2004.