Citaten van Walt Whitman

Dit is wat je moet doen: heb de aarde en de zon en de dieren lief, versmaad rijkdom, geef een aalmoes aan wie erom vraagt, kom op voor de dommen en gekken, wijd je inkomen en arbeid aan anderen, haat tirannen, redetwist niet over God ...

Pagina bijgewerkt 10 juli 2000.