Citaten van Aart Zeeman, tv-presentator

Geloof
In mijn jonge jaren zat ik bij de plaatselijke dominee op catechisatie. In de koude wintermaanden moesten de jongeren van de gemeente in een klam lokaaltje vertrouwd gemaakt worden met de leerstellingen van de kerk. Ik herinner me dat de predikant erop hamerde dat geloven 'een zeker weten' is. Maar in de discussie die hij daarover steevast met z'n puberale tegenstanders moest voeren, snoerde hij ons uiteindelijk met een rood aangelopen hoofd de mond. 'Omdat het nu eenmaal zo is', luidde zijn machteloze slotargument. Daar heb ik nooit in kunnen geloven.
Ik leef bij de gunst van de twijfel. Niet met de schijn van zekerheden. Ik heb het geloof van jongs af aan meegekregen en beschouw dat als waardevol. Ik heb het nooit ervaren als een beklemmend korset van dogmatische leerstellingen. Mijn ouders lieten zien dat het vooral een manier van leven is waarin rechtvaardigheid, gemeenschapszin en opkomen voor de zwakkeren een belangrijke rol spelen. Dat voelde en voelt nog steeds goed.

Pagina bijgewerkt 7 december 2000.

Home - Index citaten