Citaten van T.S. Eliot

Uit gedicht 'The Rock' (1934)

Where is the Life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?


Waar is het Leven dat we verloren tijdens het leven?
Waar is de wijsheid die we verloren aan kennis?
Waar is de kennis die we in informatie verloren?

Nederlandse vertaling G.H.

Pagina gemaakt 7-9-2021

- -