Citaten van Tim Fransen, cabaretier-filosoof

Uit interview door Fokke Obbema in 'de Volkskrant' 1-4-2019

U gelooft niet in God. Bent u er zeker van dat hij niet bestaat?

Weten doe ik het uiteraard niet, maar ik ben wel erg sceptisch. Als hij wel bestaat, weten we niet wat zijn bedoelingen zijn. En voor iemand die almachtig is, is zijn communicatie behoorlijk belabberd. We hebben geen idee wat hij van ons verlangt. Ik zie heus wel de troost die religie aan mensen biedt, daar zitten mooie kanten aan. Maar de hoop die ik heb, staat met God op gespannen voet. Daarom zou ik willen dat we elkaar zien als broeders in de dood: als er geen zaligmakende verlossing is, dan betekent het dat we het hier met elkaar moeten doen. We zitten met zijn allen in hetzelfde, lekkende schuitje.

God staat bij het doordringen van dat besef een beetje in de weg. Hij verdeelt de mensheid in gelovigen en niet-gelovigen. En ook de gelovigen ruziën over hem. Het inzicht dat we het met elkaar moeten zien te rooien, zie ik als een voedingsbodem van solidariteit. Maar als we allemaal onze eigen uitvlucht tegenover de ellende bedenken dan wordt die ondermijnd. We kunnen er niet op vertrouwen dat het vanzelf goed komt. Nee, het is aan ons. Ik zie dat als onze opdracht.

Pagina gemaakt 1-4-2019