Citaten van Geerten Gossaert (Frederik Carel Gerretson)

De Moeder

Hij sprak en zeide
In 't zaêl zich wendend:
Vaarwel, o moeder,
Nooit keer ik weer ...
En door de lanen
Zag zij hem gaan en
Sprak geen vervloeking maar weende zeer.

Sprak geen vervloeking ...
Doch, bijna blijde,
Beval de maagden:
Laat immermeer
De zetels staan en
De lampen aan en
De poort geopend, de slotbrug neer.

En toen, na jaren,
Melaats, een zwerver
Ter poorte klaagde:
Uw zoon keert weer ...
Zag zij hem aan en
Vond gene tranen,
Voor zoveel vreugde geen tranen meer.

uit: 'Experimenten' (1911)

Pagina gemaakt 26-11-2020