Citaten van Muus Jacobse

Jorjaan Simons

Van Jorjaan Simons is niet veel bekend:
Hij was van Haarlem en een boekverkoper.
Maar hij schreef voor zijn zoon een testament,
Toen hij gevangen zat als Wederdoper.

Mijn jongen, schreef hij, ik heb veel gedaan,
Wat jij niet doen moet. Ik bid God daarvoor.
Je moet niet bang wezen om dood te gaan.
Denk nog eens aan me, lees dit nog eens door.

Ik laat de wereld voor je achter, jongen,
Ik word ontbonden voor de eeuwigheid.
Je moet niet naar de wereld luistren, jongen,
De wereld kan niet scheiden van de tijd.

Jongen, ik was zo graag nog wat gebleven,
Maar toen ik God vond, greep de wereld mij.
Toen God hier kwam, namen zij God het leven,
Zouden zij hem dan doden en niet mij?

Eens zijn wij allen aan zijn kruis gebonden
En staren naar hem op in eendre pijn.
Jongen, eens zullen wij uit onze zonden
Met hem verenigd in de hemel zijn.

Pagina gemaakt 5-12-2018