Citaten van Sören Kierkegaard (1813-1855)

Mogelijkheid
Geloven is dat je tot elke prijs aan een mogelijkheid vasthoudt.

Stem
Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God.

Fantasie
In het heidendom was het theater de eredienst. Dat is nu weer zo: eenmaal in de week wat communicatie met de Allerhoogste door middel van de fantasie.

Pagina gemaakt 3-3-2023

Home - Index citaten