Citaten Tom Van Laere

Interview in Dagblad van het Noorden 6-5-2016, door Rajko Disseldorp:

Interview
Een interview is een misverstand. Jij interpreteert dit gesprek anders en de lezer denkt er ook weer anders over. Op papier lijkt alles een statement.

Morgen anders
Ik vind het belangrijk dat de lezer weet dat wat ik zeg geen statements zijn. Het is morgen weer anders.

Illusie
De vrije wil is een illusie. Als je iets wilt, ben je al niet meer vrij. De vrijheid waar veel mensen het over hebben, lijkt meer op ontevredenheid.

Graven in jezelf
Je moet niet te veel graven in jezelf. Iemand die dat doet, zal heel de tijd met zichzelf worden geconfronteerd. Dat lijkt me niet goed.

Onbegrepen
Het aandoenlijke aan mensen is dat we ons onbegrepen voelen en dan maar achter dromen aan gaan. Dat is volgens mij nergens voor nodig.

Problemen oplossen
Creatieve mensen zijn vaak alleen creatief in de kunst. Ze vermijden dat wat ze niet willen voelen. David Lynch zei ooit dat wie langer dan zestien jaar leeft het al zwaar genoeg heeft gehad om er een leven lang creativiteit uit te putten. Als kunstenaars hun problemen oplossen, wordt hun kunst veel beter.

Home - Index citaten

Pagina gemaakt 10-5-2016.