Citaten van Maarten van Rossem

Van Maarten's website (25-4-2023):

Spoedig
Het essentiële, allesdominerende thema van de vier evangeliën is de spoedige komst van het Koninkrijk Gods. Spoedig is hier daadwerkelijk spoedig. Dat wil zeggen, nog tijdens het leven van de betrokkenen. Bezwaren als zou een dag van de Here wel duizend jaar voor de mens kunnen zijn, zoals in het Oude Testament wordt vermeld, doen hier evident niet ter zake. Met grote regelmaat zegt Jezus bijvoorbeeld tegen de discipelen dat zij het nog gaan meemaken.

Wraakzuchtig
Het Opperwezen in het Oude Testament is wraakzuchtig, kleingeestig en vaak nodeloos gewelddadig. Zijn optreden is op schokkende wijze willekeurig.

Pagina gemaakt 25-4-2023

Home - Index citaten