Citaten van Dom Bernardus Peeters, abt

Uit interview door Fokke Obbema in de Volkskrant 13-5-2019

In onze samenleving is wetenschap op de plek van religie terechtgekomen. Mensen zeggen: God? Bewijs het maar.
'Het valt niet te bewijzen. In de theologie zijn pogingen tot empirische gods-bewijzen ondernomen, maar dat is onzin: hij is er of niet, je voelt zijn aanwezigheid of niet. Het gaat niet over ons intellect, maar over ervaring. Bij het verwoorden van wat ik ervaar, heb ik het intellect en dus ook de wetenschap nodig, zeker, maar de wetenschap maakt niet dat ik iets ervaar. Je moet altijd zoeken naar een balans tussen intellect en ervaring, maar die laatste wordt in deze tijd veel te weinig gewaardeerd.'

Pagina gemaakt 21-5-2019