Psalm 25 vers 14

De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem vrezen en Zijn verbond om hun die bekend te maken. (Statenvertaling)

Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. (NBG)

De Heer vertrouwt hem zijn geheimen toe en maakt hem zijn verbond bekend. (Groot Nieuws Bijbel)

De Heer is dichtbij voor mensen die hem trouw zijn. Hij geeft hun zijn wetten en regels. (Bijbel in Gewone Taal)

Pagina gemaakt 21-8-2022

Home - Index citaten