Citaten van Carlo Rovelli

Uit boekbespreking 'Zonder prooi is er geen roofdier' door Willem Schoonen, Trouw 20-2-2021, n.a.v. Rovelli's nieuwe boek 'Helgoland'

Afwezigheid
De zoektocht naar kennis voedt zich niet met zekerheden: hij voedt zich met een radicale afwezigheid van zekerheden.

Bruggen
In de relativiteitstheorie van Einstein bestaan tijd en ruimte in hun relatie tot hun waarnemer; in zich zijn zij niets. Wat niet interageert, heeft geen eigenschappen. Eigenschappen, neem iets alledaags als kleur of temperatuur, leven niet op objecten, maar zijn bruggen tussen objecten.

Pagina gemaakt 18-3-2021

Home - Index citaten