Citaten van Virginia Satir

Gezien
Ik geloof dat ik geen groter geschenk kan ontvangen dan door de ander te worden gezien, te worden gehoord, te worden begrepen en aangeraakt. Het grootste geschenk dat ik kan geven is de ander te zien, te horen, te begrijpen, aan te raken.

Pagina gemaakt 1-10-2022

Home - Index citaten