Citaten van Mary Stevenson

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen saam het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugd,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: 'Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van 't pad ...'

De Heer keek toen vol liefd' mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen ...'

Gezongen versie o.a. hier (link laatst gecontroleerd 23-5-2017)

Pagina gemaakt 23 februari 2012.